Nota legal | Cookies

  • GRUP TRES compta amb un equip de professionals especialitzats en les diferents àrees d’activitat empresarial, que treballen de forma integrada en cada una de les organitzacions.

    La nostra metodologia, constant i àgil, aplicant serveis in-house sempre que el client ho requereixi, ens permet diferenciar-nos i oferir un servei d’alt valor afegit.

  • El nostre objectiu és oferir un servei personalitzat d’acompanyament  i creixement sostenible en les àrees de comptabilitat, auditoria, fiscalitat, consultoria en recursos humans, emprenedoria, jurídica internacional i gestions administratives diverses per a empreses, professionals, entitats i institucions públiques.

    GRUP TRES creixem amb els nostres clients.